Menneskerettigheds
-programmet

Menneskerettighedsprogrammet er ledet af DIGNITY med KVINFO, International Media Support og Institut for Menneskerettigheder som partnere. Formålet med programmet er at fremme og styrke de unges menneskerettigheder med fokus på en fri og mangfoldig medieverden, ligestilling mellem kønnene, samt forebyggelse af tortur og vold mod unge, kvinder og minoriteter.

Programmet søger konkret at støtte alle interessenter involveret i menneskerettighedssystemet – både rettighedshavere og duty bearers.

Danske partnere

DAPPs projekter er inddelt i to programmer med forskellige partnerorganisationer, som tilsammen skal bidrage til det  overordnede mål om at skabe bedre liv for unge i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan.

Det ene program fokuserer på at skabe jobs og give unge støtte, kompetencer og motivation til at komme ind på arbejdsmarkedet, for på den måde også at få mulighed for økonomisk, social og politisk indflydelse. 

Det andet program skal fremme og styrke unges rettigheder og indflydelse ved blandt andet at arbejde for, at lovgivningen og institutionerne i de fire fokuslande bliver indrettet efter internationale menneskerettighedsstandarder. 

Partnerorganisationer i menneskerettigheds
-programmet

  • DIGNITY er en international menneskerettighedsorganisation, som siden 1982 har kæmpet for en verden fri for vold og tortur. DIGNITYs arbejde bygger på FN’s menneskerettigheder – særligt anerkendelsen af de enkelte menneskes værdighed og forbuddet mod tortur, som har til formål at sikre fred, frihed og retfærdighed i verden. DIGNITY har siden 2008 været strategisk partner hos DAPP, hvor de blandt andet har arbejdet for monitorering af fængselsforhold og juridisk reformarbejde.
  • KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. Udover at samle og producere viden, udvikler de værktøjer og arbejder for løsninger på udfordringer om køn og ligestilling i ind- og udland Konkret spænder KVINFOs arbejde fra f.eks. samarbejde om at drive kvindekrisecentre til opgør med forstokkede normer og traditioner, som låser unge fast i stereotype kønsforestillinger. KVINFO har været partner under DAPP siden 2006, hvor de blandt andet har arbejdet for lovreformer, politisk repræsentation, samt kvinders sundhed og rettigheder.
  • International Media Support (IMS) arbejder på at udvikle mediers kapacitet til at styrke demokrati, reducere konflikt og facilitere dialog. Sammen med lokale partnere arbejder IMS for at lokale medier i lande ramt af politiske kriser, krig eller konflikt kan sikre folk adgang til kritisk presse som alternativ til propaganda. Siden 2004 har IMS arbejdet sammen med DAPP om at støtte fri og uafhængig journalistik i MENA-regionen.
  • Institut for Menneskerettigheder er Danmarks menneskerettighedsinstitution og ligebehandlingsorgan. Internationalt arbejder Instituttet for at gøre stater og andre private og offentlige aktører i stand til at beskytte og fremme menneskerettigheder.
This site is registered on wpml.org as a development site.